O firmie

Być zakładem, który jest partnerem prowadzącym kompleksową obsługę Klienta we wszystkich aspektach ochrony środowiska, tak aby Klient mógł w pełni polegać na naszej znajomości branży.

Szanowni Państwo,

Na podmioty, które w swojej działalności korzystają ze środowiska, prawo nałożono szereg obowiązków mających istotny wpływ na ich funkcjonowanie na rynku. Podmioty aby uniknąć niespodziewanych kar i często ogromnych kosztów zmuszone są do doskonalenia wiedzy swoich pracowników lub zatrudnianiu specjalistów z danej branży. Firma nasza proponuje inne rozwiązania, a mianowicie prowadzenie spraw ochrony środowiska w państwa imieniu przez naszych specjalistów.

Zakład nasz funkcjonuje od 1991 roku, jest firmą specjalistyczną w zakresie doradztwa ekologicznego, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń ekologicznych, w tym pozwoleń zintegrowanych, wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko i przeglądów ekologicznych. Wykonujemy również pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary hałasu w środowisku i inne badania specjalistyczne. Naliczamy opłaty środowiskowe i szkolimy pracowników, którzy w zakładach zajmują się ochroną środowiska. Prowadzimy również kompleksową usługę spraw związanych z korzystaniem ze środowiska (aktualnie w kilkudziesięciu zakładach różnych branż).

Usługi swoje wykonujemy dla różnej wielkości podmiotów od firm jednoosobowych do zakładów zatrudniających kilka tysięcy osób. Przeprowadzamy również audity -przeglądy zakładu w celu zdefiniowania wymagań, jakie muszą spełniać, oceny ich spełniania oraz  kierunki niezbędnych działań. Rozwiązujemy w imieniu podmiotu lub w ramach pomocy wszystkie problemy do momentu całkowitego uporządkowania spraw. Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 909 wydany przez PCA oraz wdrożony system jakości ISO-9001 na wykonywane dokumenty i badania. Zatrudniamy biegłych z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (biegli Ministra Ochrony Środowiska lub Wojewody). Jesteśmy otwarci na współpracę oferując waszej jednostce swoje usługi i wiedzę.

CERTYFIKATY

ISO 9001

PCA - AB 909

Rzetelna firma