O firmie

Firma EKO-PROMOCJA Zakład Badań i Ochrony Środowiska została założona w 1991 roku przez obecnego Właściciela - Panią Małgorzatę Gall.

Zakres działalności obejmuje usługi związane z oceną środowiska zakładów istniejących i projektowanych, w tym pomiary związane z emisją substancji i energii do środowiska.

EKO-PROMOCJA swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju.

Laboratorium EKO-PROMOCJA w dniu 21.04.2008 roku otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 909 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap 1:2007, a od2010 roku zgodny również z PKN – CEN/TS 15675:2009, a od 03.03.2020 roku potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

EKO-PROMOCJA jest firmą specjalistyczną w zakresie doradztwa ekologicznego, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń ekologicznych, w tym pozwoleń zintegrowanych, wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko i przeglądów ekologicznych. Wykonujemy również pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary hałasu w środowisku i inne badania specjalistyczne. Naliczamy opłaty środowiskowe i szkolimy pracowników, którzy w zakładach zajmują się ochroną środowiska. Prowadzimy również kompleksową usługę spraw związanych z korzystaniem ze środowiska (aktualnie w kilkudziesięciu zakładach różnych branż).

Usługi swoje wykonujemy dla różnej wielkości podmiotów od firm jednoosobowych do zakładów zatrudniających kilka tysięcy osób. Przeprowadzamy również audity - przeglądy zakładu w celu zdefiniowania wymagań, jakie muszą spełniać, oceny ich spełniania oraz kierunki niezbędnych działań. Rozwiązujemy w imieniu podmiotu lub w ramach pomocy wszystkie problemy do momentu całkowitego uporządkowania spraw. Jesteśmy otwarci na współpracę oferując swoje usługi i wiedzę.

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów, dostarczanie klientom wiarygodnych wyników pomiarów i opracowań zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Naszym celem jest również być zakładem, który jest partnerem prowadzącym kompleksową obsługę Klienta we wszystkich aspektach ochrony środowiska, tak aby Klient mógł w pełni polegać na naszej znajomości branży.        

 

 

 

CERTYFIKATY

 

PCA - AB 909

Rzetelna firma