Jakość usług

Dostarczanie Klientom wiarygodnych wyników pomiarów oraz opracowań zgodnie z umową. Eko Promocja pomaga Klientom w trakcie zlecenia w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Jakość, rozumiana jako spełnienie standardów ustalonych z Klientem jest wiodącym celem firmy.

Eko Promocja gwarantuje wykonanie prac pod nadzorem najwyżej klasy specjalistów. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenie realizowanych procesów oraz systemu zarządzania jakością.

30 maja 2000 r. Firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001. W roku 2003 przystąpiła do recertyfikacji ISO 9001:2000 i uzyskała certyfikat ISOQAR Nr 3988/03 w zakresie wykonywania pomiarów emisji substancji i energii do powietrza wraz z opracowaniem wyników, przygotowaniem wniosków w celu uzyskania pozwoleń w zakresie emisji do środowiska substancji i energii, wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz przeglądów ekologicznych.

Certyfikat - miniatura Certyfikat - miniatura

Od stycznia 2007 roku zmieniliśmy firmę certyfikującą na Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o.

Od 2021 roku zawiesiliśmy powyższy certyfikat

 

Certyfikat - miniatura

Od 30.08.2007 pracujemy w systemie zarządzania jakością dla laboratoriów badawczych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W dniu 21.04.2008 Laboratorium Eko Promocja ZBiOŚ otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 909 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.W dniu 03.03.2020 Laboratorium Eko Promocja ZBiOŚ otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 909 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Certyfikat - miniatura

CERTYFIKATY

 

PCA - AB 909

Rzetelna firma